31.07.2015

През 2015 г. „Авесто“ ЕООД празнува своя 10ти рожден ден!

Празникът ще бъде организиран в началото на месец Октомври 2015 г. На събитието ще присъстват партньори и клиенти на компанията. Годишнината ще се отбележи с програма, която освен празнуване, ще цели опознаване, размяна на контакти, които биха благоприятствали увеличаване на бизнес възможностите на всеки един от гостите.

За да имате възможност да бъдете част от събитието на „АВЕСТО“, попълнете въпросника. Той цели да да очертае потребителските нагласи и на други компании, които биха проявили интерес да присъстват на коктейл с колеги, които имат сходни интереси. Ние ценим Вашето уважение!