„Авесто“ ЕООД инсталира автоматична линия за опаковане на фураж в отворени торби в „ХЛ-ТопМикс“ ООД, с. Калояново. Линията включва: автоматична машина за пълнене на отворени торби, зашиване на торбите, палетизиране и опаковане със стреч.

Авесто работи с „ХЛ-ТопМикс“ ООД от 2009 година и поетапно е надградил монтираните вече линии.

Авесто може да надгражда своите линии. По този начин клиентът не е длъжен да закупи цялото необходимо оборудване по даден проект наведнъж, може да го направи по етапно. Това дава възможност направената инвестиция за част от цялата автоматична линия да генерира финансов ресурс за следващите стъпки.