На 18.Май.2018 г., Авесто ЕООД заедно със своя партньор FAWEMA GmbH завършиха инсталацията и пуска на пакетираща линия модел 217.3 в Захарни Заводи АД, гр. Горна Оряховица.

Тя представлява завършен цикъл за пакетиране на захар.

Машината работи с три формата:

  • 0.5кг
  • 1кг
  • 5кг.

В зависимост от избрания формат на работа са на лице две скорости:

  • 105 пакета/мин за 0.5/1кг
  • 35 пакета/мин за 5кг.

Модулното разпределение на машината позволява повишаване на ефективността на работа.

Основно тя е разделена на три части:

  • Секция 1 – Пълнене, оформяне, затваряне на пакета
  • Секция 2 – Контрол на теглото
  • Секция 3 – Формиране на стек.

Първата секция има за цел да обработва по три пакета в един такт.

Готовите пакети със захар, напускат секция едно и продължават своя път.

Контролът на тегло се осъществява в Секция 2.

Там се претегля всеки един преминал пакет като основна и функция е да коригира теглата в Секция 1. Ако изтегли пакет с недопустимо високо/ниско тегло той бива премахнат от поточната линия.

Годните за експедиция пакети стигат в Секция 3.

Там се преминава към оформяне на стек.