Индустриална зашиваща (шевна) глава с висока скорост, за обикновено зашиване на всички видове торби, чували. Подходяща за мрежести торби, чували.

Индустриална зашиваща (шевна) глава с висока скорост, за зашиване с лента на всички видове торби, чували.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби/чували, оборудвана с нож (тип ножица).

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, оборудвана с нож за срязване на конеца.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, оборудвана с пневматичен избутвач.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, оборудвана с ротационен нож.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, двуконечна.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, чрез ръчно регулиране на височината на колоната.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, оборудвана с ротационен нож.

Индустриална зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби, оборудвана с ротационен нож.