Високоскоростна зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби/чували, оборудвана с ротационен нож. Активира се от фотоклетка.

Високоскоростна зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби/чували, оборудвана със захранващ модул. Активира се от фотоклетка.

Високоскоростна зашиваща (шевна) система за зашиване на отворени торби/чували, оборудвана с устройство за подрязване на торбата и поставяне на лента.

Високоскоростна зашиваща (шевна) система с две глави за зашиване на отворени торби/чували.

Високоскоростна зашиваща (шевна) система с две игли за зашиване на отворени торби/чували. Активира се от включвател с пипало.

Слепваща машина с горещ въздух Модел Saxon Hot Air SH 1000, за затваряне на полиетиленови и пластмасови торби.

Слепваща машина през лента Модел Saxon SB 1000, за затваряне на отворени торби.

Слепваща машина Модел Saxon SB 1000 Medical за затваряне на отворени торби, проектирана за медицинския сектор.

Слепваща машина чрез излъчване Модел Saxon SR 1000 за затваряне на отворени торби.

Ръчна машина с единичен импусл за слепване чрез нагряване на торби от комплексен материал, полипропилен, полиетилен, алуминиево фолио, хартия.