Ръчна машина с двоен и/или единичен импулс за слепване чрез нагряване на торби от комплексен материал, полипропилен, полиетилен, алуминиево фолио, хартия.

Двойно импулсна ръчна машина с пневматично задвижвани челюсти за слепване чрез нагряване на торби от комплексен материал, полипропилен, полиетилен, алуминиево фолио, хартия.

Ръчни машини за слепване на торби чрез нагряване, за торби от комплексен материал, полипропилен, полиетилен, алуминиево фолио, хартия.

Индустриална система за залепване с лепило, за двойно сгъване Модел DRC-300 Double Roll Closer, за многопластови хартиени торби с тегло от 5 до 15кг.

Индустриална система за залепване на "pinch" торби Модел PBC 6000 Pinch Bag Closer, с предварително нанесено лепило.

Индустриална залепваща система PILS 300 Pinch Inner Liner Sealers, за торби с предварително нанесено лепило и вътрешен полиетиленов слой.