Tagger е устройство за подаване на етикети, прикрепено към затварящата машина.

Устройство за оформяне на горната част на торбата от хартия, ламиниран полиетилен и полипропилен.
Капацитет до 700 торби/час

Подаващото устройство Infeed е моторизирана система проектирана да въведе горния край на торбата в зашиващата (шевна) глава без какъвто и да е оператор.

Стандартен конвейер – основна част от оборудването, прост, ефективен и лесен за инсталиране, за малки и средни производства.

Технически конвейер за пренасяне на торби до 50кг, поставени във вертикална позиция.