Автоматична пакетираща машина за отворени ПП торби, тип възглавница или с фалт.
Капацитет – 1200 торби/час

Автоматична система за слепване на вентилни торби с ултразвук.
Капацитет – 250 торби/час

Автоматична хоризонтална пакетираща FFS система, която работи с полиетиленов ръкав навит на ролка.
Капацитет – 1600 торби/час

Автоматична вертикална пакетираща FFS система, която работи с полиетилен лента навита на ролка.
Капацитет – 1200 торби/час

Автоматична хоризонтална дозираща пакетираща машина за работа с готови хартиени пакети с тегло до 3кг.
Капацитет: до 45 опак./мин.

Автоматична хоризонтална дозираща пакетираща машина за работа с готови хартиени пакети с тегло от 1 до 5кг.
Капацитет: до 65 опак./мин.

Компактна, хоризонтална, формираща, пълнеща и затваряща машина с кароселна система за странично затваряне на пакетите.

Компактна, хоризонтална, формираща, пълнеща и затваряща машина с кароселна система за странично затваряне на пакетите.