„Авесто“ ЕООД е инженерингова компания, която вече 18 години представлява в България водещи международни индустриални фирми – производители на различна техника за опаковане, пакетиране, зашиване и палетизиране, както и необходимите консумативи и резервни части.

Предлаганите от компанията продукти са широко използвани в три от секторите на индустриалната структура в страната ни:

  • Селско стопанство
  • Добивна промишленост
  • Преработваща промишленост

„Авесто“ ЕООД разполага със специалисти, които са на разположение на своите клиенти за всеки етап от процеса на инженеринговото проектиране. Стилът ни на работа е резултат от дългогодишния ни опит, който гарантира професионалното изпълнение на всяка отделна поръчка от запитването на клиента до монтажа и следпродажбеното обслужване.

За да изготвим най-добрата ценова оферта, съобразена изцяло със спецификата и капацитета на Вашето производство, моля попълнете един от следните въпросници:

В отговор от наша страна, в кратък срок ще получите индивидуална оферта, отговаряща изцяло на Вашите нужди за високо качество и добра производителност на работния процес!

Отключете ново ниво на конкурентоспособност с „Авесто“ ЕООД!

Очакваме Ви!