Компанията предлага, както цялостни решения, така и отделни машини. Нещо повече, има възможност да надгражда линии. По този начин клиентът не e длъжен да закупи цялото необходимо оборудване по даден проект на веднъж, може да го направи поетапно. Това дава възможност направената инвестиция за част от цялата автоматична линия да генерира финансов ресурс за следващите стъпки.

„Авесто“ уважава своите клиенти и се стреми да намери винаги правилното решение за тях.


Боро Теракол ООД, гр. София

Основният предмет на дейност на компанията е производство на сухи строителни смеси. Тя притежава изключителна собственост върху търговската марка „Теракол®“, превърнала се в символ на качественото циментово лепило за керамични облицовки.


ТИС – Експорт-Импорт ЕООД, гр. Разград

Компанията произвежда фуражи с изцяло експортна носоченост. През 2013 г. организацията реализацията инвестиционен проект, позволяващ на фирмата да предложи не само по-разнообразна продукция, но и много по-качествена, използвайки собствено оборудване за семепочистване и пакетаж.


Хелиос Ойл ООД, гр. Първомай

Дружеството се занимава с производство na нерафинирано олио от слънчогледово семена, слънчогледово кюспе, пелети от слънчогледова люспа и др.


Приста Комерс ЕООД, гр. Русе

Компанията изкупува, преработва и износя слънчоглед. Специализирана в в производството на еко пелети от слънчогледова люспа и брикети от слънчогледова кора.


Протеин 98 АД, гр. Шумен

Компанията е специализирана в производството на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно биоконцентратни смески за всички видове животни. От 1998 година предприятието е 100% частна собственост, без държавно участие.


БОН ООД, гр. Павликени

Бързоразвиваща се българо-немска фирма, специализирана в преработка и износ на зимни храни за птици, със солидни пазарни позиции в Западна Европа.


Клас олио ООД с. Карапелит

Основните дейности на дружеството са: изкупуване и преработка на маслодайни семена; производство на сурови и рафинирани масла; производство на съпътстващи продукти – шрот, мастни кисeлини и др., както и осъществяване на вътрешно- и външнотърговска дейност с произвежданите от дружеството продукти.


Вианд ЕАД, клон гр. София

Основният предмет на дейност на компанията е производството и търговията с широка гама от фуражни суровини, шротове, рибни брашна, добавки, премикси, допълващи фуражи, пълноценни фуражи и дребно оборудване за ферми.


Органик Ленд Корпорейшън ООД, с. Калипетрово

Българо-Американско съвместно предприятие специализирано в белене, почистване и калибриране на слънчоглед. Произвеждат белена слънчогледова ядка за международната хлебопроизводителна, сладкарска и хранителна индустрии.


Бонмикс ЕООД, гр. Ловеч

Френско-българско дружество е специализирано в производство на храни за животни и добавки за фуражи. Фирмата произвежда и предлага на пазара млекозаместители, ензимни и витаминно-минерални премикси, люцерново дехидратирано и гранулирано брашно, плаващи рибни храни, храна за охлюви, захранки за риболов и много други.