Компанията предлага, както цялостни решения, така и отделни машини. Нещо повече, има възможност да надгражда линии. По този начин клиентът не e длъжен да закупи цялото необходимо оборудване по даден проект на веднъж, може да го направи поетапно. Това дава възможност направената инвестиция за част от цялата автоматична линия да генерира финансов ресурс за следващите стъпки.

„Авесто“ уважава своите клиенти и се стреми да намери винаги правилното решение за тях.


Амилум България АД, гр. Разград

Компанията е най-големият единичен потребител на царевица в България и е специализирана в преработката й за прозводство на широка гама нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза и високо фруктозни царевични сиропи. Част е от интернационалната група Tate & Lyle – световен лидер в производството на въглехидрати.


Агроном ЕООД, гр. Добрич

Компанията е специализирана в производството на семена от пшеница. Сортовете пшеница, които предлага са съчетание от особености, които сами по себе си са уникални за всеки един от тях. Притежава лаборатория за анализ на семена от полски култури.


Агроелит 1 ООД, гр. Търговище

Фирмата е един от крупните производители на зърнени култури в страната. Има 18 годишни традиции и опит в областта на модерното и ефективно производство на зърнени, фуражни и технически култури. Носител е на наградата за ЕВРО ФЕРМЕР през първата година от членството на България в ЕС.