Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за вентилни торби.
Подходяща за прахообразни продукти и продукти с малък размер на частицата.
Капацитет – 450 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина за пълнене на големи торби/чували.
Капацитет – 10 торби/час

Автоматична пакетираща система за пълнене на големи торби/чували.
Капацитет – 30 торби/час

Хигиенична пакетираща система за пълнене на Big Bag.
Капацитет – 30 торби/час

Автоматична пакетираща машина за отворени торби.
Капацитет – 750 торби/час

Автоматична пакетираща система за отворена торба с автоматично затваряне на торбата чрез слепване.
Капацитет – 1200 торби/час

Автоматична пакетираща система за отворени торби с фалт.
Оборудвана с овална пълначна гърловина за прахообразни продукти.
Капацитет – 1000 торби/час

Автоматична пакетираща система за SOS торбички с дръжка, фалт и квадратно дъно.
Капацитет – 1000 торби/час

Автоматична пакетираща система с шест гърловини за отворени торби.
Капацитет – 1000 торби/час

Автоматична пакетираща система за вентилни торби.
Капацитет – 450 торби/час