Компанията предлага, както цялостни решения, така и отделни машини. Нещо повече, има възможност да надгражда линии. По този начин клиентът не e длъжен да закупи цялото необходимо оборудване по даден проект на веднъж, може да го направи поетапно. Това дава възможност направената инвестиция за част от цялата автоматична линия да генерира финансов ресурс за следващите стъпки.

„Авесто“ уважава своите клиенти и се стреми да намери винаги правилното решение за тях.


Захарни заводи АД, гр. Горна Оряховица

Най-големият комплекс в България за производство на хранителни продукти. Компанията водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол в България. Носител е на награда в конкурса „Най-зелените компании в България“, който се провежда под партонажа на президента.


ЕТ „Светлин Илчовски“ гр. Кнежа

ЕТ „Светлин Илчовски“ развива своята дейност в производството на селскостопанска продукция. Отглежда зърнени растения и маслодайни семена, като пшеница, слънчоглед, царевица, рапица.


„Първи май“ АД с. Ситово

“Първи май” АД e водеща компания в преработката на маслодайни семена в България и утвърден лидер в производството и търговията със зърнени и маслодайни култури.


ХЛ – Топ Микс ООД, гр. Сливен

Заводът е сред най-успешните български предприятия за производство на комбинирани фуражи и притежава един от най-модерните заводи на Балканския полуостров. Партньор на Топ Микс, който закупува 40% от него през 2014 г. е водещият производител и доставчик на специализирани храни за животни в Европа – ХЛ Хамбургер Лайстунгсфута.


Кастамону България АД, с. Горно Сахране

В България компанията е специализирана в производството на плоскости от дървесни частици – ламиниран паркет, панели за врати, дървени плоскости. Създадена е в рамките на турския холдинг «Хаят».


Биовет АД, гр. Пещера

Водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.


Каолин АД, гр. Сеново

Основният предмет на дейност на компанията е производство и преработка на каолини, фелдшпат, кварцов пясък, варовик, доломит, шамот. От 2000 г. държавната фирма „Каолин“ АД е приватизирана, става частно акционерно дружество, а от 2013 година се присъединява към групата „Кварцверке”, Германия.


Девня Цимент АД, гр. Девня

Най-големият завод за производство на цимент в България. Носител на Сертификат за Инвеститор Първи Клас от Министерството на Икономиката и Енергетиката за проекта си за модернизиране на завода през 2012 г. Компанията е част от Италчементи Груп – Италия.


Неохим АД , гр. Димитровград

Компанията е специализирана в производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Наследник е на Химическия комбинат в гр. Димитровград. Единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, амониев бикарбонат, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др.


„СуиКо“ ЕООД, гр София

Компанията е специализирана в преработка, пакетиране и търговия с варива, зърнени храни и зеленчукови консерви. Добре познара е на пазара с търговската си марка: КРИНА. Сертифицирана е по IFS6 на най-високо ниво, ISO 9001 и по регламент No 834/ 2007 за търговия и преработка на био продукти.