Автоматична пакетираща машина за работа с хартиени торби с тегло до 15 кг.
Капацитет: до 35 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина за готови хартиени торби или FFS торби с тегло до 5 кг.
Капацитет: до 110 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина с готови хартиени торби с тегло до 20 кг.
Капацитет: до 40 опак./мин

Автоматична пакетираща машина за готови хартиени торби или FFS торби с тегло до 10 кг.
Капацитет до 110 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина за работа с торби до 2кг.
Капацитет: до 60 опак/мин.

Автоматична хоризонтална пакетираща машина за FFS и готови торби с тегло до 3 кг.
Капацитет: до 55 опак./мин

Портативна (ръчна) зашиваща машина за обикновено зашиване на всички видове торби, чували.

Портативна (ръчна) зашиваща машина, оборудвана с устройство за гофрирана лента за зашиване на различни видове торби, чували.

Портативна (ръчна) зашиваща машина оборудвана с въздушен мотор за използване във взривоопасна среда. За зашиване на всички видове торби, чували.

Портативна (ръчна) зашиваща машина (хоризонтална), за зашиване на всички видове торби/чували.