Автоматична пакетираща машина за работа с хартиени торби с тегло до 15 кг.
Капацитет: до 35 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина за готови хартиени торби или FFS торби с тегло до 5 кг.
Капацитет: до 110 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина с готови хартиени торби с тегло до 20 кг.
Капацитет: до 40 опак./мин

Автоматична пакетираща машина за готови хартиени торби или FFS торби с тегло до 10 кг.
Капацитет до 110 опак./мин.

Автоматична пакетираща машина за работа с торби до 2кг.
Капацитет: до 60 опак/мин.

Автоматична хоризонтална пакетираща машина за FFS и готови торби с тегло до 3 кг.
Капацитет: до 55 опак./мин

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за гранули и пелети.
Капацитет – 400 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с нетно претегляне за гранулирани и прахообразни продукти.
Капацитет – 1000 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за прахообразни продукти.
Капацитет – 300 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за вентилни торби.
Подходяща за гранулирани продукти.
Капацитет – 250 торби/час