Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за гранули и пелети.
Капацитет – 400 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с нетно претегляне за гранулирани и прахообразни продукти.
Капацитет – 1000 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за прахообразни продукти.
Капацитет – 300 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за вентилни торби.
Подходяща за гранулирани продукти.
Капацитет – 250 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина с брутно претегляне за вентилни торби.
Подходяща за прахообразни продукти и продукти с малък размер на частицата.
Капацитет – 450 торби/час

Полуавтоматична пакетираща машина за пълнене на големи торби/чували.
Капацитет – 10 торби/час

Автоматична пакетираща система за пълнене на големи торби/чували.
Капацитет – 30 торби/час

Хигиенична пакетираща система за пълнене на Big Bag.
Капацитет – 30 торби/час

Автоматична пакетираща машина за отворени торби.
Капацитет – 750 торби/час

Автоматична пакетираща система за отворена торба с автоматично затваряне на торбата чрез слепване.
Капацитет – 1200 торби/час